Τι είναι η Ρευματική Πολυμυαλγία

2023-03-01

 Πρόκειται για χρόνια, συστηματική (προσβάλλει όλο τον οργανισμό), φλεγμονώδης διαταραχή αγνώστου αιτιολογίας

 Εξ ορισμού προσβάλλει άτομα ηλικίας > 50 ετών. Δύο φορές πιο συχνά προσβάλλονται οι γυναίκες. Εμφανίζεται σε άτομα με γενετική προδιάθεση (πολυμορφισμοί γονιδίων TNFα και IL-1Ra) υπό την επίδραση ενός αγνώστου περιβαλλοντολογικού παράγοντα (ιός ?)

 Χαρακτηρίζεται από την παρουσία πόνου σε μυϊκές ομάδες (μυαλγίες) κεντρικών περιοχών του σώματος (ωμική ζώνη, αυχένας, πυελική περιοχή), προοδευτικά αναπτυσσόμενες, διάρκειας τουλάχιστον > 1 μήνα. Οφείλονται σε φλεγμονή των περιοχικών αρθρώσεων και των αντίστοιχων εξωαρθρικών δομών

 Τα συμπτώματα μπορεί να συνοδεύονται από αδυναμία – καταβολή, αρθρίτιδα, κόπωση, πυρετό και ΚΥΡΙΩΣ από χαρακτηριστική πρωινή δυσκαμψία

 Από τις αιματολογικές εξετάσεις, παθολογικές εμφανίζονται συνήθως η ΤΚΕ ή/και η CRP (δείκτες συστηματικής φλεγμονής), ενώ ανευρίσκονται μερικές φορές αναιμία ή αυξημένα ηπατικά ένζυμα. Ο ανοσολογικός έλεγχος είναι αρνητικός. Ειδικές εξετάσεις δεν υπάρχουν

 Η διάγνωση είναι κλινική και εξ αποκλεισμού άλλων νοσημάτων (λοίμωξη κα)

 Είναι δυνατό να συνυπάρχει με ένα άλλο νόσημα που ονομάζεται κροταφική ή γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα (αγγειίτιδα), το οποίο μερικές φορές προκαλεί κεφαλαλγία κροταφικά

 Χρήζει μακροχρόνιας θεραπείας και παρακολούθησης (κλινική και εργαστηριακή)

 Είναι φλεγμονώδες νόσημα άρα θεραπεύεται επιτυχώς με την χορήγηση γλυκοκορτικοειδών (κορτιζόνης). Απαιτούνται μέτριες δόσεις, προοδευτικά μειωμένες. Χαρακτηριστική είναι ΑΜΕΣΗ βελτίωση και η προοδευτική πτώση των δεικτών φλεγμονής (ΤΚΕ και CRP). Σε ανθεκτικές ή σοβαρές περιπτώσεις συγχορηγείται μεθοτρεξάτη

 Αν και οι περισσότεροι ασθενείς μέσα σε 1-2 χρόνια θα έχουν θεραπευθεί, ένα ποσοστό αυτών ίσως υποτροπιάσει (40%), ακόμη και χρόνια μετά την ίαση ή χρειάζεται μακροχρόνια θεραπεία