Θνησιμότητα στη Ψωριασική Αρθρίτιδα & axSpA

2021-11-27

Ασθενείς με φλεγμονώδη νοσήματα όπως η Ψωριασική Αρθρίτιδα και η axSpA (ΑΣ) έχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακή συνοσηρότητα 

Πρόσφατη δημοσίευση (17/11/21), με ανασκόπηση της όλης σχετικής βιβλιογραφίας (19 μελέτες) έδειξε :

  • στην ψωριασική αρθρίτιδα, γενικά ΔΕΝ φάνηκε αυξημένη θνησιμότητα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Μικρή αύξηση φάνηκε για το γυναικείο πληθυσμό (κυρίως  καρδιαγγειακής, αναπνευστικής ή λοιμώδους αιτιολογίας) αλλά όχι για τους άνδρες 
  • στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (axSpA), φάνηκε αυξημένη θνησιμότητα ΚΑΘΕ αιτιολογίας (RR 1.64, 95% CI: 1.49-1.80, 6 μελέτες), σε άνδρες και γυναίκες, κυρίως καρδιαγγειακής αιτιολογίας 

Chaudhary H, Bohra N, Syed K, Donato A, Murad MH, Karmacharya P. All-Cause and Cause-Specific Mortality in Psoriatic Arthritis and Ankylosing Spondylitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2021 Nov 17. doi: 10.1002/acr.24820. Epub ahead of print. PMID: 34788902.