Θερ. επιλογές σε ασθενείς με αγκυλοποιητική & ραγοειδίτιδα

2024-04-20

Η Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (ax-SpA) είναι ένα χρόνιο ρευματικό φλεγμονώδες νόσημα με πόνο κυρίως στη λεκάνη και πρωινή δυσκαμψία .

Ο ένας τους τρεις ασθενής θα αναπτύξει και οφθαλμική προσβολή

ΜΈΧΡΙ σήμερα φάρμακα επιλογής σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν ΜΌΝΟ τα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του TNF- alpha

Σύμφωνα με πρόσφατη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ της βιβλιογραφίας (20/12/23) φάνηκε ότι τόσο τα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του tnf-α , όσο και οι αναστολείς της IL- 17 ή οι jak αναστολείς έχουν την ΙΔΙΑ προστατευτική δράση στην οφθαλμική προσβολή

Bechman K, Yang Z, Adas M, Nagra D, S Uğuzlar A, Russell MD, Wilson N, Steer S, Norton S, Galloway J. Incidence of Uveitis in Patients With Axial Spondylarthritis Treated With Biologics or Targeted Synthetics: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Arthritis Rheumatol. 2023 Dec 20. doi: 10.1002/art.42788. Epub ahead of print. PMID: 38116697.