Τελευταίες εξελίξεις για COVID19 στα ρευματικά νοσήματα

2020-06-15

1) στις 14/6/20 δημοσιεύθηκαν οι οδηγίες από την EULAR για την αντιμετώπιση ασθενών με ρευματικά νοσήματα στην περίοδο της πανδημίας COVID19 

Landewé RB, Machado PM, Kroon F, et alEULAR provisional recommendations for the management of rheumatic and musculoskeletal diseases in the context of SARS-CoV-2Annals of the Rheumatic Diseases 2020;79:851-858.Online issue publication June 14, 2020

2) σε μελέτη σχετικά με την επίπτωση της λοίμωξης COVID19 σε ασθενείς με διάφορα ρευματικά νοσήματα τονίζεται ότι 

  • οι περισσότεροι από τους ασθενείς αυτούς (90%) έλαβαν σοβαρά μέτρα προφύλαξης με αλλαγή συμπεριφοράς 
  • η συχνότητα αλλά και η σοβαρότητα της λοίμωξης δεν ήταν πιο συχνά σε ασθενείς υπό  έντονη θεραπευτική αγωγή (βιολογικοί / tsDMARDS) σε σχέση με το γενικό πληθυσμό 

Incidence of COVID‐19 in patients with rheumatic diseases treated with targeted immunosuppressive drugs: what can we learn from observational data? Ennio Giulio Favalli Sara Monti Francesca Ingegnoli Silvia Balduzzi Roberto Caporali Carlomaurizio Montecucco. First published:07 June 2020 https://doi.org/10.1002/art.41388

3) Μελέτη με 600 περιστατικά από 40 χώρες έδειξε ότι η λήψη κορτιζόνης σε δόση > 10mg/ ημ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για εισαγωγή σε νοσοκομείο από COVID19. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η χορήγηση TNFi σχετίστηκε με μείωση του κινδύνου αυτού, ενώ η χορήγηση άλλων φαρμάκων (DMARDS ή ΜΣΑΦ) δεν επηρέασε την πιθανότητα για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία  

Gianfrancesco M, Hyrich KL, Al-Adely S On behalf of the COVID-19 Global Rheumatology Alliance, et alCharacteristics associated with hospitalisation for COVID-19 in people with rheumatic disease: data from the COVID-19 Global Rheumatology Alliance physician-reported registryAnnals of the Rheumatic Diseases 2020;79:859-866.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ 

Covid-19 σε ασθενείς με ή χωρίς ρευματικό νόσημα  

COVID19 & φλεγμονώδη νοσήματα