Συστάσεις του ACR για COVID19 & Λύκο

2020-06-17

  • ασθενείς που δεν έχουν μολυνθεί από το ιο SARS-COV-2, ΔΕΝ χρειάζεται να διακόψουν αγωγή (azathioprine, cyclosporine, belimumab) έστω και αν πρόκειται για φάρμακα με ανοσοκατασταλτικό χαρακτήρα
  • σε ασθενείς που έχουν λοίμωξη COVID19 ή ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ, θα πρέπει να γίνει προσωρινή διακοπή 

American College of Rheumatology Guidance for the Management of Rheumatic Disease in Adult Patients During the COVID‐19 Pandemic: Version 1. Ted R. Mikuls Sindhu R. Johnson Liana Fraenkel Reuben J. Arasaratnam Lindsey R. Baden Bonnie L. Bermas Winn Chatham Stanley Cohen Karen Costenbader Ellen M. Gravallese et al. First published:29 April 2020