Συστάσεις για την προφύλαξη από λοιμώξεις στα ρευματικά νοσήματα

2023-02-18

Συστάσεις της EULAR (11/22) για τον έλεγχο και την προφύλαξη από χρόνιες ή ευκαιριακές λοιμώξεις σε ασθενείς με αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα 

  • ο γνωστός έλεγχος για φυματίωση (screening for latent tuberculosis*), ο οποίος γίνεται πριν την έναρξη βιολογικών ή στοχευμένων (JAK) θεραπειών, θα πρέπει να διενεργείται και πριν την έναρξη των csDMARDs (πχ μεθοτρεξάτη), γλυκοκορτικοειδών ή άλλων ανοσκατασταλτικών, κατά προτίμηση με τη μέθοδο Interferon gamma release assay (INGRA) σε σχέση με τη Mantoux (tuberculin skin test: επηρεάζεται από τη θεραπεία)
  • εφόσον χρειαστεί αγωγή για ηπατίτιδα Β, αυτή καθορίζεται με βάση την εικόνα ΠΡΙΝ την έναρξη της αγωγής. Κύριο εύρημα το HbsAg και όχι το Anti-HBcore. ΟΛΟΙ οι ασθενείς με ηπατίτιδα C (hepatitis-C-RNA) θα πρέπει να λάβουν αντι-ιική αγωγή 
  • ενημέρωση για τον Έρπη Ζωστήρα
  • Προφύλαξη για Pneumocystis jirovecii σε ασθενείς υπό κορτιζόνη (prednisolone  >15-30 mg για  >2-4 εβδ.)

Fragoulis GE, Nikiphorou E, Dey M, Zhao SS, Courvoisier DS, Arnaud L, Atzeni F, Behrens GM, Bijlsma JW, Böhm P, Constantinou CA, Garcia-Diaz S, Kapetanovic MC, Lauper K, Luís M, Morel J, Nagy G, Poleverino E, van Rompay J, Sebastiani M, Strangfeld A, de Thurah A, Galloway J, Hyrich KL. 2022 EULAR recommendations for screening and prophylaxis of chronic and opportunistic infections in adults with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Ann Rheum Dis. 2022 Nov 3:ard-2022-223335. doi: 10.1136/ard-2022-223335. Epub ahead of print. PMID: 36328476.

* Σύμφωνα με το CDC, υψηλού κινδύνου για λανθάνουσα φυματίωση είναι : α) ενδημικές περιοχές β) ανοσοκατασταλμένοι γ) έναρξη αγωγής με βιολογικούς (πχ TNFi) ή υπο κορτιζόνη > 15 mg prednisone /ημ ή αγωγή για μεταμόσχευση οργάνου 


ACR οδηγίες για τον εμβολιασμό στα ρευματικά νοσήματα (1/23)