Συστάσεις EULAR για την Ψωριασική Αρθρίτιδα (2024)

2024-03-21

Στις 18 Μαρτίου 2024 δημοσιεύτηκαν οι πιο πρόσφατες ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ της EULAR για την αντιμετώπιση Ψωριασικής αρθρίτιδας

τα πιο σημαντικά👇

▶️Μη-Στεροειδή αντιφλεγμονώδη σε ήπιες περιπτώσεις μονοαρθρίτιδας και για μικρό διάστημα

▶️κορτιζόνη δεν συνιστάται

▶️πρώτης γραμμής φάρμακα είναι τα csDMARDS, με προτίμηση στη μεθοτρεξάτη

▶️σε αποτυχία συνιστάται βιολογικός, χωρίς κάποια ιδιαίτερη προτίμηση

▶️εάν υπάρχει σοβαρή ψωριασική βλάβη, σκέψη για αναστολή της IL-23 ή 17

▶️Οι JAK αναστολείς προτείνετε να χρησιμοποιούνται ΜΕΤΑ απο αποτυχία των βιολογικών ή σε περιπτώσεις που οι βιολογικοί δεν είναι κατάλληλη επιλογή

▶️Σε ασθενείς με φλεγμονή στο μάτι ή στο έντερο , προτιμώνται τα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του TNF-α

Gossec L, Kerschbaumer A, Ferreira RJO, et alEULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2023 updateAnnals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 18 March 2024. doi: 10.1136/ard-2024-225531