Στατίνες σε άτομα χωρίς CVD

2021-08-11

Είναι αλήθεια ότι φάρμακα για τη μείωση της χοληστερόλης (στατίνες) χρησιμοποιούνται συχνά στην πρωτογενή πρόληψη (σε ασθενείς με αυξημένες τιμές λιπιδίων χωρίς όμως ιστορικό συμβάματος πχ εγκεφαλικό ή έμφραγμα), χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρη η δράση τους και κυρίως οι ανεπιθύμητες δράσεις τους στο τομέα αυτό.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανασκόπηση ΟΛΗΣ της βιβλιογραφίας (62 μελέτες σε 120.000 ασθενείς/ BMJ ) φάνηκε

  • Μικρός αλλά στατιστικά σημαντικός κίνδυνος για μυϊκά συμπτώματα (15/10,000)
  • 3πλάσιος κίνδυνος για αύξηση ηπατικών (8/10,000)
  • Σπάνια προβλήματα στα μάτια ή τη νεφρική λειτουργία
  • ΔΕΝ φάνηκε κίνδυνος για αύξηση σ. διαβήτη, κάτι που έχει φανεί στις μελέτες 2γενους πρόληψης

Από την άλλη, η χορήγηση στατινών σχετίστηκε με μείωση εμφραγμάτων, εγκεφαλικών, και θανάτων από καρδιαγγειακό (absolute risk differences: 19, 9, 8 / 10,000 ασθ).

Εν κατακλείδι, σχολιάζεται ότι το όφελος από τη χορήγηση των φαρμάκων αυτών εξουδετερώνει πιθανές σπάνιες ανεπιθύμητες δράσεις σε άτομα (δεν είναι ασθενείς) ΧΩΡΙΣ ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, με σκοπό την πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου

Cai T et al. Associations between statins and adverse events in primary prevention of cardiovascular disease: Systematic review with pairwise, network, and dose-response meta-analyses. BMJ 2021 Jul 14; 374:n1537