Σεξουαλική δυσλειτουργία στα ρευματικά νοσήματα (ανασκόπηση)

2023-03-06

Πρόσφατη (3/23) ανασκόπηση (68 μελέτες, 5457 γυναίκες ασθενείς) της βιβλιογραφίας έδειξε σχετικά με την σεξουαλική δυσλειτουργία σε ασθενείς με ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ρευματικά νοσήματα: 

  • η συνολική συχνότητα αγγίζει το  63% (95% CI: 56, 69%, I2 = 94%)
  • το FSFI total score (Female Sexual Function Index) ήταν 19.7 πόντους (95% CI: 18.4, 21, I2 = 97%) (πρόκειται για ερωτηματολόγιο εκτίμησης γυναικείας σεξουαλικής λειτουργίας, με μέγιστο score το 36) 
  • Περιλαμβάνοντας μόνο ενεργείς σεξουαλικά γυναίκες η συχνότητα του προβλήματος έφτασε το  60% (95% CI: 53, 67%, I2 = 88%), και το  FSFI total score τους 22 βαθμούς (95% CI: 20.8, 23.1, I2 = 93%)
  • Από τα διάφορα νοσήματα το  Sjögren's syndrome και η συστηματική σκλήρυνση (σκληρόδερμα) ήταν τα νοσήματα με τη μεγαλύτερη συχνότητα της δυσλειτουργίας  (74%, 95% CI: 58, 87%, I2 = 84% και 69%, 95% CI: 54, 83%, I2 = 94%)

Ioanna Minopoulou, Nikolaos Pyrgidis, Maksim Tishukov, Ioannis Sokolakis, Pantelis Baniotopoulos, Aristeidis Kefas, Michael Doumas, Georgios Hatzichristodoulou, Theodoros Dimitroulas, Sexual dysfunction in women with systemic autoimmune rheumatic disorders: a systematic review and meta-analysis, Rheumatology, Volume 62, Issue 3, March 2023, Pages 1021–1030, https://doi.org/10.1093/rheumatology/keac457