Σεξουαλική δυσλειτουργία σε ασθενείς με φλεγμ. αρθρίτιδα

2019-07-04

Θέματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας φαίνεται να είναι συχνά, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, με φλεγμονώδη αρθρίτιδα, σύμφωνα με ανασκόπηση της όλης σχετικής βιβλιογραφίας, κάτι που οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους.

Η ανάλυση συμπεριέλαβε 25 μελέτες, και με βάση ειδικούς δείκτες (Female Sexual Function Index ή International Index of Erectile Function ) η (μέση) βαθμονόμιση ήταν αντίστοιχα < 26,5 ή <25 αντίστοιχα, ευρήματα ενδεικτικά σεξουαλικής δυσλειτουργίας 

Restoux, L. J., Dasariraju, S. R., Ackerman, I. N., Van Doornum, S. , Romero, L. and Briggs, A. M. (2019), A systematic review of the impact of inflammatory arthritis on intimate relationships and sexual function. Arthritis Care Res. Accepted Author Manuscript. doi:10.1002/acr.23857. First published: 03 April 2019