Ρευματικά νοσήματα & COVID19 : ΤΕΛΙΚΑ ...μάλλον ΟΧΙ !

2021-12-11

Είναι η 2η συστηματική ανασκόπηση (1) της βιβλιογραφίας (έγινε για λογαριασμό της EULAR, με σκοπό να ενημερωθούν οι αντίστοιχες ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ) όπου φάνηκε (παραδόξως) ότι οι ασθενείς με αυτοάνοσα - φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα ΔΕΝ βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για: 

  • λοίμωξη από SARS-CoV-2 (n=26 μελέτες) 
  • ούτε για βαρύτερη εικόνα λοίμωξης COVID19 (14 μελέτες)  

Διαφορές δεν φάνηκαν και μεταξύ των διαφόρων ρευματικών νοσημάτων 

Χειρότερη πρόγνωση φάνηκε μόνο σε ασθενείς με ενεργότητα νόσου (γλυκοκορτικοειδή ?) ή λήψη rituximab ή (ίσως) Jak αναστολέων 

Η 1η ανασκόπηση, με τα ΙΔΙΑ ευρήματα, δημοσιεύθηκε πριν λίγους μήνες στο LANCET (2)

Μια 3η πάντως πρόσφατη ανασκόπηση (22/11/21) έδειξε αυξημένο κίνδυνο για COVID19 λοίμωξη σε ασθενείς με ρευματικά νοσήματα (50% αυξημένο κίνδυνο / RR 1.53 (95%CI 1.16, 2.01)), όπως και κίνδυνο για νοσηλεία ή μηχανική αναπνευστική υποστήριξη (OR 1.74 (95%CI 1.08, 2.80)) (3) 

(1) Kroon FPB, Najm A, Alunno A, et alRisk and prognosis of SARS-CoV-2 infection and vaccination against SARS-CoV-2 in rheumatic and musculoskeletal diseases: a systematic literature review to inform EULAR recommendationsAnnals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 07 December 2021. doi: 10.1136/annrheumdis-2021-221575

(2) Fagni F, Simon D, Tascilar K, Schoenau V, Sticherling M, Neurath MF, Schett G. COVID-19 and immune-mediated inflammatory diseases: effect of disease and treatment on COVID-19 outcomes and vaccine responses. Lancet Rheumatol. 2021 Oct;3(10):e724-e736. doi: 10.1016/S2665-9913(21)00247-2. Epub 2021 Aug 27. PMID: 34485930; PMCID: PMC8397302.

(3) Conway R, Grimshaw AA, Konig MF, Putman M, Duarte-García A, Tseng LY, Cabrera DM, Chock YPE, Degirmenci HB, Duff E, Egeli BH, Graef ER, Gupta A, Harkins P, Hoyer BF, Jayatilleke A, Jin S, Kasia C, Khilnani A, Kilian A, Kim AH, Lin CMA, Low C, Proulx L, Sattui SE, Singh N, Sparks JA, Tam H, Ugarte-Gil MF, Ung N, Wang K, Wise LM, Yang Z, Young KJ, Liew JW, Grainger R, Wallace ZS, Hsieh E; COVID-19 Global Rheumatology Alliance. SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 Outcomes in Rheumatic Disease: A Systematic Literature Review And Meta-Analysis. Arthritis Rheumatol. 2021 Nov 22. doi: 10.1002/art.42030. Epub ahead of print. PMID: 34807517.</p>