Προσβολή ματιού από το Plaquenil

2023-01-17

To Plaquenil (Hydroxychloroquine) είναι ένα ΠΟΛΥ ασφαλές και απαραίτητο για ΟΛΟΥΣ τους ασθενείς με Λύκο (ΣΕΛ) φάρμακο, με την πιο σοβαρή (αλλά ΣΠΑΝΙΑ) ανεπιθύμητη δράση του να είναι η προσβολή του οφθαλμού (αμφιβληστροειδοπάθεια - retinopathy) μετά από μακροχρόνια χορήγηση.

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη (17/1/23) σε κορυφαίο ιατρικό περιοδικό (Ann Intern Med), με 3325 ασθενείς, έδειξε ότι ο κίνδυνος για βλάβη αμφιβληστροειδούς είναι 

  • 2.5% στα 10 χρόνια και 
  • 8.6% στα 15 χρόνια χορήγησης (για τις συνιστώμενες δόσεις < 5 mg/kg/ημ, ο κίνδυνος ήταν ...2.7%

οι περισσότερες περιπτώσεις ήταν ΗΠΙΑΣ βαρύτητας 

Melles RB, Jorge AM, Marmor MF, Zhou B, Conell C, Niu J, McCormick N, Zhang Y, Choi HK. Hydroxychloroquine Dose and Risk for Incident Retinopathy : A Cohort Study. Ann Intern Med. 2023 Jan 17. doi: 10.7326/M22-2453. Epub ahead of print. PMID: 36645889.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΘ ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΟ PLAQEUNIL