Ασφάλεια των COVID-19 εμβολίων σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα 

2021-07-08

Σε πρόσφατα (18/6/21) δημοσιευμένη μελέτη στο έγκριτο περιοδικό The Lancet Rheumatology, και μετά από σύγκριση ευρημάτων σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα (505 ασθενείς, κυρίως με ΡΑ και σκλήρυνση κατά πλάκας ) και υγιή πληθυσμό, φάνηκε ότι η ασφάλεια των COVID-19 εμβολίων στους 2 πληθυσμούς είναι παρόμοια, χωρίς διαφορές σε σοβαρές ή μη ανεπιθύμητες ενέργειες, ανεξάρτητα του εμβολίου και χωρίς να διαπιστωθεί έξαρση του υποκείμενου νοσήματος 


Boekel L, Kummer LY, van Dam KPJ, Hooijberg F, van Kempen Z, Vogelzang EH, Wieske L, Eftimov F, van Vollenhoven R, Kuijpers TW, van Ham SM, Tas SW, Killestein J, Boers M, Nurmohamed MT, Rispens T, Wolbink G. Adverse events after first COVID-19 vaccination in patients with autoimmune diseases. Lancet Rheumatol. 2021 Jun 18. doi: 10.1016/S2665-9913(21)00181-8. Epub ahead of print. PMID: 34179831; PMCID: PMC8213359.


Πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια-COVID19 στα ρευματικά νοσήματα ?