Ποια επαγγέλματα σχετίζονται με ΟΑ !

2020-09-01

Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι ένα εκφυλιστικό νόσημα των αρθρώσεων (κυρίως σε γόνατο, ισχίο, δάκτυλα στα χέρια), συχνό στις μεγάλες ηλικίες, με πόνο στη φόρτιση, διόγκωση, ανάπτυξη οστεοφύτων ("άλατα"), στένωση μεσάρθριου διαστήματος ("κόλλησαν - τρίβονται τα κόκαλα μεταξύ τους "), με ελάχιστες δυστυχώς αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Αν και υπάρχει γενετική βάση (προδιάθεση), στην ανάπτυξη του νοσήματος έχουν ενοχοποιηθεί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως επαγγελματική δραστηριότητα. 

Σύμφωνα με πρόσφατη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ της βιβλιογραφίας (71 μελέτες), έδειξε ότι τα επαγγέλματα που απαιτούν φυσική δραστηριότητα σχετίζονται περισσότερο με την ανάπτυξη ΟΑ γόνατος (κατά 50% / OR 1.52 [95% CI 1.37-1.69]) σε σχέση με άλλα, "καθιστικά" ή χαμηλής φόρτισης επαγγέλματα.  

Επαγγέλματα που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για οστεοαρθρίτιδα γονάτου είναι οι : αγρότες, χτίστες, μεταλλικές κατασκευές ή τοποθέτηση πατωμάτων. 

Κάποιες καθημερινές επίσης δραστηριότητες μπορεί να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας , όπως σήκωμα βάρους, γονάτισμα, σκάλες κα 

Wang, X., Perry, T.A., Arden, N., Chen, L., Parsons, C.M., Cooper, C., Gates, L. and Hunter, D.J. (2020), Occupational Risk in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta‐Analysis of Observational Studies. Arthritis Care Res, 72: 1213-1223. doi:10.1002/acr.24333. First published: 07 July 2020