Περι-οδοντική νόσος και Ρευματοειδής Aρθρίτιδα

2019-08-28

Η σχέση μεταξύ περι-οδοντικής νόσου (και του μικροβίου Porphyromonas gingivalis) και ανάπτυξης ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) είναι γνωστή από χρόνια. 

Μαζί με το κάπνισμα και το στρες φαίνεται να αποτελούν τους πιο γνωστούς σημαντικούς περιβαλλοντολογικούς  παράγοντες ανάπτυξης ΡΑ.

Η σχέση αυτή ενισχύεται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα, όπου φάνηκε ότι το: 

  • 77% των ατόμων (όχι ασθενών - χωρίς ΑΚΟΜΗ αρθρίτιδα: υψηλού όμως κινδύνου για ανάπτυξη ΡΑ)  με θετικά anti-CCP αντισώματα (πολύ ειδικά για την ΡΑ) είχαν ευρήματα περι-οδοντικής νόσου 
  • σε σχέση με το 38% υγειών ατόμων (χωρίς anti-CCP)

Παρόμοια ήταν τα ευρήματα για την παρουσία του αντίστοιχου μικρο-οργανισμού Porphyromonas gingivalis

" η περιοδοντίτιδα συμμετέχει στην παθογένεια (anti-CCP) της ΡΑ 

ΠΡΙΝ εμφανισθεί η αρθρίτιδα και 

η αντιμετώπισή της πιθανώς θα μπορούσε να προλάβει την ανάπτυξη της νόσου" 

 Mankia K, Cheng Z, Do T, et al. Prevalence of Periodontal Disease and Periodontopathic Bacteria in Anti-Cyclic Citrullinated Protein Antibody-Positive At-Risk Adults Without Arthritis. JAMA Netw Open. Published online June 07, 2019 2(6):e195394. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.5394