Περι-εγχειρητικός χειρισμός ασθενών με ρευματικά νοσήματα (2022)

2022-06-25

Στις 20/6/22 το American College of Rheumatology και το American Association of Hip and Knee Surgeons επικαιροποίησαν τις οδηγίες για τον περι-εγχειρητικό (αρθροπλαστικές γονάτου ή ισχίου) φαρμακευτικό χειρισμό ασθενών με ρευματικά νοσήματα. Μεταξύ πολλών :

  • ΔΕΝ απαιτείται διακοπή csDMARDs όπως methotrexate, leflunomide, hydroxychloroquine, sulfasalazine, αλλά και apremilast
  • Για τους βιολογικούς συνιστάται διακοπή και σχεδιασμός επέμβασης μετά την (θεωρητικά) επόμενη δόση, όταν τα ενεργά επίπεδα του φαρμάκου θα είναι χαμηλά 
  • για τους JAKi (tofacitinib, upadacitinib, baricitinib) διακοπή για 3 ή περισσότερες ημέρες πριν την χειρ. επέμβαση (ΝΕΟ) 
  • ειδικά για ασθενείς με ΣΕΛ, διακοπή 1 εβδομάδα ΠΡΙΝ την επέμβαση των cyclosporine, azathioprine, mycophenolic acid, mycophenolate mofetil, tacrolimus, όπως και τα belimumab ή rituximab. Σε σοβαρής μορφής όμως ΣΕΛ (κίνδυνος έξαρσης ή μόνιμης βλάβης), συνιστάται συνέχιση της κάθε θεραπείας 
  • Επανέναρξη αγωγής γενικά όταν η τομή αρχίσει να επουλώνεται χωρίς ευρήματα οιδήματος, ερυθήματος, drainage - συνήθως μετά τις 2 εβδομάδες 
  • για την κορτιζόνη, διατήρηση των ίδιων δόσεων παρά χρήση υψηλών δόσεων την ημέρα του χειρουργείου (όπως γινόταν παλαιότερα) 

Goodman SM, Springer BD, Chen AF, Davis M, Fernandez DR, Figgie M, Finlayson H, George MD, Giles JT, Gilliland J, Klatt B, MacKenzie R, Michaud K, Miller A, Russell L, Sah A, Abdel MP, Johnson B, Mandl LA, Sculco P, Turgunbaev M, Turner AS, Yates A Jr, Singh JA. 2022 American College of Rheumatology/American Association of Hip and Knee Surgeons Guideline for the Perioperative Management of Antirheumatic Medication in Patients With Rheumatic Diseases Undergoing Elective Total Hip or Total Knee Arthroplasty. Arthritis Rheumatol. 2022 Jun 20. doi: 10.1002/art.42140. Epub ahead of print. PMID: 35722708.

Μια πρόσφατη πάντως ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε οτι ΔΕΝ χρειάζεται κατά την περι-εγχειρητική περίοδο να διακόπτονται οι βιολογικοί, διότι κάτι τέτοιο δεν προσφέρει κάτι, το αντίθετο, αυξάνει την πιθανότητα για έξαρση νοσήματος (25.7% vs. 7.3%; P=0.04)

van Duren BH et al. The effect of perioperative biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs on the risk of postoperative complications. J Bone Joint Surg Am 2022 Jun 15; 104:1116