Παχυσαρκία & ρευματικά νοσήματα

2020-01-08

Η παχυσαρκία:

• αποτελεί ένα συνεχώς επιδεινούμενο παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Έχει 3πλασιαστεί ως συχνότητα  από το 1975 

• θεωρείται νόσημα, με συμμετοχή μικρού βαθμού φλεγμονής (αυξημένη παραγωγή υπερ-φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως TNFα ή IL-6 ή διαταραχής στην παραγωγή λιποκινών (ή αδιποκινών / adipokines, με μεικτό ρόλο στη φλεγμονή)

• συχνά συμμετέχει - συνυπάρχει με μεταβολικό σύνδρομο ή καρδιαγγειακή νόσο (CVD : έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο), καταστάσεις που λόγω φλεγμονής είναι ΗΔΗ αυξημένες σε ασθενείς με φλεγμονώδη / αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

• έχει συσχετισθεί με αρνητικές - ανεπιθύμητες εκβάσεις σε ασθενείς με ρευματικά νοσήματα (χειρότερη κλινική πορεία)

Πιο ειδικά :

• Στην ρευματοειδή αρθρίτιδα - φλεγμονώδεις αρθρίτιδες : παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη νόσου, αυξημένες παρενέργειες με την κορτιζόνη (ΣΔ) , αύξηση κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, χειρότερη κλινική πορεία, χειρότερη «επιβίωση» μεθοτρεξάτης (αύξηση ηπατικών)

• Στην οστεοαρθρίτιδα : αυξημένη συχνότητα νόσου, ταχύτερη εκφύλιση της άρθρωσης (γόνατο), αυξημένα επίπεδα πόνου, χειρότερη έκβαση μετά από χειρουργική αποκατάσταση

Ουρική αρθρίτιδα: συσχέτιση με αυξημένα επίπεδα ουρικού (κυρίως σε άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία) - ειδικά και εδώ συνιστάται απώλεια βάρους αλλά όχι απότομα

Nikiphorou E, Fragoulis GE. Inflammation, obesity and rheumatic disease: common mechanistic links. A narrative review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2018;10(8):157-167. Published 2018 Jun 27. doi:10.1177/1759720X18783894

King LK, March L, Anandacoomarasamy A. Obesity & osteoarthritis. Indian J Med Res. 2013;138(2):185-193.

Lee J, Lee JY, Lee JH, et al. Visceral fat obesity is highly associated with primary gout in a metabolically obese but normal weighted population: a case control study. Arthritis Res Ther. 2015;17(1):79. Published 2015 Mar 24. doi:10.1186/s13075-015-0593-6