Ουρικό & καρδιαγγειακό

2020-02-25

Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ υπερουριχαιμίας (αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα) και καρδιαγγειακής νόσου, χωρίς όμως να είναι πλήρως κατανοητό ΑΝ κάτι τέτοιο έχει αιτιολογικό χαρακτήρα (δηλαδή τα αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος προκαλούν καρδιαγγειακά συμβάματα) ή απλά η υπερουριχαιμία αποτελεί επιφαινόμενο της κατάστασης, έχοντας απλώς σχέση εξάρτησης με τους κλασικούς παράγοντες καρδιαγγειακής νόσου (αρτηριακή υπέρταση, διαβήτης κα), που συνοδεύουν συχνά τους ασθενείς αυτούς

Σε μια πρόσφατη πάντως μελέτη με 1040 ασθενείς , ψάχνοντας την σχέση υπερουριχαιμίας και ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗΣ αθηρωμάτωσης (χωρίς κλινικό σύμβαμα ακόμη πχ έμφραγμα ή εγκεφαλικό) φάνηκε ότι η υπερουριχαιμία:

  • σχετίζεται με αποτιτανώσεις στα στεφανιαία αγγεία (υποκλινκή αθηρωμάτωση : προγνωστικός δείκτης για καρδιαγγειακή νόσο), αλλά μόνο στους άνδρες και όχι στις γυναίκες
  • δεν σχετίζεται με υποκλινική αθηρωμάτωση στις καρωτίδες (πχ πάχυνση χιτώνα ή πλάκες)

Drivelegka, P., Forsblad-d'Elia, H., Angerås, O. et al. Association between serum level of urate and subclinical atherosclerosis: results from the SCAPIS Pilot. Arthritis Res Ther 22, 37 (2020). https://doi.org/10.1186/s13075-020-2119-0. Published 22 February 2020