Ομοιοπαθητική (απο την πλευρά του FDA)

2023-11-28

Πρόκειται για μια εναλλακτική ιατρική πρακτική που αναπτύχθηκε στο τέλος του 1700. 

  • Βασίζεται στο γεγονός ότι μια ουσία που προκαλεί συμπτώματα σε υγιείς, σε μια αραιωμένη μορφή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων και νοσημάτων ( "like-cures-like"). Όσο μεγαλύτερη η αραίωση, τόσο πιο ισχυρό είναι ("law of infinitesimals.")
  • Με τον τρόπο αυτό αναπτύχθηκαν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, χορήγηση δηλαδή σε υγιείς, καταγραφή συμπτωμάτων και έτσι ανίχνευση πιθανών θεραπευτικών δυνατοτήτων. 
  • Κανένα απο τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην ομοιοπαθητική δεν έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τον FDA, άρα η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα τους δεν είναι τεκμηριωμένα 
  • περιέχουν συστατικά από φυτά, ζώα, ανθρώπινες πηγές, μέταλλα, χημικά. Όλα τα συστατικά θεωρητικά είναι σε μεγάλη αραίωση, όπως έχουν διαπιστωθεί μετρούμενες ποσότητες κάποιων συστατικών που ενδεχομένως θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον ασθενή 

https://www.fda.gov/drugs/information-drug-class/homeopathic-products


Ο FDA είναι ένας ΠΟΛΥ έγκριτος, σοβαρός και αυστηρός οργανισμός ελέγχου φαρμάκων και τροφίμων στις ΗΠΑ. 

Από την άλλη πλευρά, στην Ευρώπη (ΕΜΑ) , με την απόφαση  (Directive) 2001/83/EC τα ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι σε επίπεδο  EU level, κάτι που σημαίνει υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας, παρόμοιο των υπόλοιπων φαρμάκων