Ναι στους βιολογικούς αλλά όχι ως μονο-θεραπεία

2019-10-07

Για άλλη μια φορά φάνηκε βιβλιογραφικά ότι η συγχορήγηση κλασσικών αντι-ρευματικών φαρμάκων (csDMARDS, πχ μεθοτρεξάτη) με βιολογικό παράγοντα σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο (περίπου 25% / HR 0.76, 95% CI 0.55-1.05) για μελλοντική διακοπή του βιολογικού σε σχέση με ασθενείς που έλαβαν βιολογικό ως μονοθεραπεία. 

Η συγχορήγηση των 2 αυτών κατηγοριών σχετίζεται και με καλύτερη αποτελεσματικότητα

 Effect of Concomitant Disease-modifying Antirheumatic Drugs and Methotrexate Administration Route on Biologic Treatment Durability in Rheumatoid Arthritis: OBRI Cohort Results. Arthur N. Lau, J. Carter Thorne, Mohammad Movahedi, Emmanouil Rampakakis, Angela Cesta, Xiuying Li, Sandra Couto, John Sampalis, Claire Bombardier and the OBRI Investigator. The Journal of Rheumatology April 2019, jrheum.180486; DOI: https://doi.org/10.3899/jrheum.180486