Μυοσκελετικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με Διαβήτη

2022-11-14

Οι πιο συνήθεις μυοσκελετικές βλάβες σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ευτυχώς όχι συχνά, είναι:

✔️Περιορισμός αρθρικής κινητικότητας άκρας χειρός (diabetic cheiroarthropathy, Stiff hand syndrome)

✔️Σύσπαση Dupuytren's (παλάμες)

✔️εκτινασσόμενος δάκτυλος (trigger finger)

✔️Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (βραδινές αιμωδίες άκρων χειρών)

✔️Παγωμένος ώμος (adhesive capsulitis)

✔️DISH (Σπονδυλοαρθροπαθεια)

✔️Νευροπαθητική οστεοαρθροπάθεια (Charcot osteoarthropathy)


❗️Υπόψη ότι ασθενείς Με σακχαρώδη διαβήτη έχουν αυξημένο καταγματικό κίνδυνο με σχετικά φυσιολογική οστική πυκνότητα (απαιτείται ειδικός υπολογισμός στο frax)


Sözen T, Başaran NÇ, Tınazlı M, Özışık L. Musculoskeletal problems in diabetes mellitus. Eur J Rheumatol. 2018 Dec;5(4):258-265. doi: 10.5152/eurjrheum.2018.18044. Epub 2018 Oct 31. PMID: 30388074; PMCID: PMC6267753.