Μείωση δόσης των βιολογικών στις σπονδυλαρθρίτιδες ?

2022-09-20

Σε ασθενείς με ρευματικές αρθρίτιδες σε ύφεση, συνιστάται η μείωση της δόσης των βιολογικών. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι η μειωμένη έκθεση των ασθενών σε φάρμακα που, έστω και λίγο, αυξάνουν τον κίνδυνο λοιμώξεων. Η μείωση της δόσης (ΟΧΙ απότομη διακοπή) είναι καλά τεκμηριωμένη στην Ρευματοειδή Αρθρίτιδα, όμως στις σπονδυλαρθρίτιδες (αγκυλοποιητική ή Ψωριάρική αρθρίτιδα) είναι πιο δύσκολο να γίνει, δεδομένου ότι πολλές φορές οι ασθενείς αυτοί βρίσκονται σε μονο-θεραπεία με βιολογικό.

Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι και στους ασθενείς αυτούς (ΨΑ, axSpa) είναι εφικτή η προοδευτική μείωση της δόσης του βιολογικού (anti-TNFi) εφόσον βρίσκονται σε στάδιο χαμηλής ενεργότητας νόσου.

12 μήνες μετά την προοδευτική μείωσης δόσης, το ποσοστό που παρέμεινε σε χαμηλή ενεργότητα νόσου ήταν παρόμοιο με αυτό ασθενών που δεν τροποποιήθηκε η δόση (περίπου70%)

Michielsens CA, den Broeder N, van den Hoogen FH, et alTreat-to-target dose reduction and withdrawal strategy of TNF inhibitors in psoriatic arthritis and axial spondyloarthritis: a randomised controlled non-inferiority trialAnnals of the Rheumatic Diseases 2022;81:1392-1399.