Μεγάλη διαγνωστική καθυστέρηση στην Αγκυλοποιητική

2021-04-10

Σύμφωνα με πρόσφατη (4/4/21) ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ της όλης σχετικής βιβλιογραφίας (64 μελέτες), η καθυστέρηση στη διάγνωση της Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδας (AS / axSpA) σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μεγάλη, αφού φαίνεται να αγγίζει τα ...7 ΧΡΟΝΙΑ (6.7 (95% CI 6.2, 7.2)), χωρίς μάλιστα να βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια.

Αντίθετα, και πιθανώς λόγω παρουσίας περιφερικών αρθρικών συμπτωμάτων, η διαγνωστική καθυστέρηση στην Ψωριασική Αρθρίτιδα είναι πολύ μικρότερη (2,6 χρόνια) 

Sizheng Steven Zhao, Bradley Pittam, Nicholas L Harrison, Ashar E Ahmed, Nicola J Goodson, David M Hughes, Diagnostic delay in axial spondyloarthritis: a systematic review and meta-analysis, Rheumatology, Volume 60, Issue 4, April 2021, Pages 1620-1628


Σχόλιο: σε πολλές χώρες του κόσμου (ακόμη και σε ανεπτυγμένες όπως η Αγγλία ή η Σουηδία) η πρόσβαση σε ειδικούς ιατρούς (πχ ρευματολόγους) δεν είναι τόσο απλή και απαιτεί παραπομπή από την 1βαθμια φροντίδα. Μειωμένη ευαισθησία σε τέτοια ειδικά ζητήματα ίσως συμμετέχει στην διαγνωστική καθυστέρηση