Λοιμώξεις σε ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα 

2019-05-22

Σε ασθενείς με Ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι πιο πιθανό να εμφανισθούν Ευκαιριακές Λοιμώξεις (λοιμώξεις από παθογόνα που σε φυσιολογικές συνθήκες δεν προκαλούν λοίμωξη αλλά το κάνουν αυτό σε περιπτώσεις μειωμένης ανοσιακής επάρκειας). 

Πιο συχνά πρόκειται για λοιμώξεις από Έρπη Ζωστήρα ή μυκητιάσεις (candidiasis), εμφανίζονται πιο συχνά στην αρχή της νόσου (πρώιμη ΡΑ)  και πιο συχνά σε μεγαλύτερες ηλικίες (>60) , σε παρουσία άλλων προβλημάτων υγείας (συνοσηρότητα) καθώς και σε περιπτώσεις λήψης κορτιζόνης > 5 mg/ημ 


Increased risk of opportunistic infection in early rheumatoid arthritis. Kim H1, Cho SK1,2, Lee J2, Bae SC1,2, Sung YK1

.Int J Rheum Dis. 2019 May 14