Λοιμώξεις που σχετίζονται με σύνδρομο Sjogren

2019-04-04

Είναι γνωστό ότι η παθογένεια των αυτοάνοσων ρευματικών νοσημάτων σχετίζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως οι λοιμώξεις. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη φάνηκε ότι το ιστορικό λοιμώξεων σχετίζεται με 2πλασιο κίνδυνο ανάπτυξης του συνδρόμου Sjogren (αυτοάνοσο ρευματικό νόσημα που παρουσιάζεται συνήθως με ξηροφθαλμία και ξηροστομία)

Ειδικά λοιμώξεις αναπνευστικού σχετίστηκαν με ανάπτυξη του συνδρόμου, τόσο με παρουσία αυτο-αντισωμάτων (SSA/SSB - οροθετικό) όσο και αυτού χωρίς. 

Λοιμώξεις δέρματος και ουροποιητικού σχετίστηκαν μόνο με ορο-θετικό σύνδρομο, ενώ λοιμώξεις γαστρεντερικού δε σχετίστηκαν με την ανάπτυξη του συνδρόμου Sjogren

Infections increase the risk of developing Sjögren's syndrome. Johannes Mofors et al . Journal of Int Med. First published: 20 March 2019. https://doi.org/10.1111/joim.12888