Κόπωση στον λύκο

2019-05-28

Η κόπωση φαίνεται να αποτελεί ένα συχνό εύρημα σε ασθενείς με λύκο (ΣΕΛ) , σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, όπου στο 68% παρατηρήθηκε κόπωση και στο 37% σοβαρής μορφής κόπωση, σύμφωνα με το ειδικό ερωτηματολόγιο  Fatigue Scale for Motor and Cognitive Functions

Το εύρημα αυτό σχετίστηκε σημαντικά με την παρουσία κατάθλιψης ή άγχους και σε μικρότερο βαθμό με την ενεργότητα της νόσου ή τη λήψη κορτιζόνης

 Laurent Arnaud, Pierre Edouard et al ,  Predictors of fatigue and severe fatigue in a large international cohort of patients with systemic lupus erythematosus and a systematic review of the literature, Rheumatology, Volume 58, Issue 6, June 2019, Pages 987-996