Η ρευματολογία είναι …γένους θηλυκού

2021-03-06

Τα αυτοάνοσα νοσήματα (γενικά) προσβάλλουν το 8% του πληθυσμού, με το 78% αυτών να είναι γυναίκες, ενώ σε σχεδόν όλα τα αυτοάνοσα συστηματικά ρευματικά νοσήματα (με εξαίρεση στην αξονική σπονδυλαρθροπάθεια [axSpA, φλεγμονώδες νόσημα], το οποίο, κυρίως στην ακτινογραφική της μορφή, είναι πιο συχνό σε νεαρούς άνδρες), η προσβολή αφορά συνήθως το γυναικείο φύλο και συνήθως σε αναπαραγωγική ηλικία (εξαίρεση η ρευμ. πολυμυαλγία που αφορά γυναίκες > 50). Πιο συγκεκριμένα:

  • στην Ρευματοειδή Αρθρίτιδα: 3 φορές πιο συχνά στις γυναίκες (35-50 ετών συνήθως) σε σχέση με τους άνδρες, αν και κάτι τέτοιο, σε πιο μεγάλες ηλικίες, μειώνεται σε κάποιο βαθμό
  • στο Λύκο: 90% γυναίκες (με peak σε ηλικίες 15-44)
  • στο σύνδρομο Sjögren: η αναλογία γυναικών / άνδρες είναι 9/1 (κυρίως σε ηλικίες 50-60 ετών)
  • στη Συστηματική Σκλήρυνση: η αναλογία γυναικών / άνδρες είναι 3-6/1 (κυρίως η «περιορισμένη» μορφή)
  • στην Ρευματική Πολυμυαλγία: διπλάσια συχνότητα σε γυναίκες Vs άνδρες 
  • στη Ψωριασική Αρθρίτιδα: η αναλογία φύλου είναι ίδια, όμως η πολυαρθρική μορφή είναι πιο συχνή στις γυναίκες

Αν και η αυτοανοσία είναι ένα πολύπλοκο, και σε κάθε περίπτωση διαφορετικό, μοντέλο, με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες να παίζουν σημαντικό ρόλο, φαίνεται ότι ένας από τους μηχανισμούς «προτίμησης» στο γυναικείο φύλο βασίζεται κυρίως στην βιολογική βάση, στο γεγονός δηλαδή ότι οι γυναίκες έχουν πιο ενισχυμένη ανοσιακή αντίδραση (enhanced immunoreactivity), με υψηλότερη παραγωγή αντισωμάτων και στροφή σε TH2 ανοσιακή απάντηση σε σχέση με τους άνδρες