Η κατάθλιψη προδιαθέτει σε κάταγμα

2019-04-14

Είναι πλέον ξεκάθαρο, μέσα από ανασκόπηση της όλης σχετικής βιβλιογραφίας (10 μελέτες /  375 438 ασθενείς) ότι ασθενείς με κατάθλιψη βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να υποστούν κάταγμα (περίπου 20% - HR = 1.21; 95%CI 1.11-1.31) σε σχέση με άτομα χωρίς την παρουσία κατάθλιψης. 

Το εύρημα αυτό ήταν σταθερό, τόσο στις μελέτες όπου έγινε έλεγχος για προδιαθεσικούς παράγοντες (λήψη αντικαταθλιπτικών, οστική πυκνότητα, λήψη ασβεστίου), όσο και σε αυτές στις οποίες δεν έγινε ο αντίστοιχος έλεγχος (και ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος) 

Shi TT et al, Depression and risk of hip fracture: a systematic review and meta-analysis of cohort studies.Osteoporos Int. 2019 Apr 11. doi: 10.1007/s00198-019-04951-6.