Ευερέθιστο έντερο & Οστεοπόρωση

2020-02-19

Σύμφωνα με ανασκόπηση της ΟΛΗΣ σχετικής βιβλιογραφίας (4 cohort και 1 cross-sectional μελέτη με συνολικά 526.633 συμμετέχοντες) φάνηκε ότι οι ασθενείς με ευερέθιστο έντερο (irritable bowel syndrome, IBS) βρίσκονται σε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για οστεοπόρωση (pooled risk ratio :1.95 (95% CI, 1.04-3.64; I2 100%, σχεδόν 2πλάσιο κίνδυνο) σε σχέση με άτομα χωρίς IBS. 

Αυξημένος φάνηκε και ο κίνδυνος για οστεοπορωτικό κάταγμα, χωρίς όμως το εύρημα αυτό να φτάνει την στατιστική σημαντικότητα 

Wongtrakul W, Charoenngam N, Ungprasert P. The association between irritable bowel syndrome and osteoporosis: a systematic review and meta-analysis [published online ahead of print, 2020 Feb 1]. Osteoporos Int. 2020;10.1007/s00198-020-05318-y. doi:10.1007/s00198-020-05318-y