Ένας νέος βιολογικός (αντι-IL-23) πήρε FDA έγκριση στην ΨΑ

2022-01-27

Στις 21/1/22 ο FDA (ΗΠΑ) έδωσε έγκριση στη χορήγηση SKYRIZI® (risankizumab-rzaa / αντι-IL-23) σε ενήλικες με ενεργό Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ) , με βάση ευρήματα στις μελέτες KEEPsAKE-1 (αποτυχία csDMARD) και KEEPsAKE-2 (αποτυχία βιολογικού) 

Η χορήγηση αφορά υποδόρια έγχυση ανά 3 μήνες, μετά από δόση εφ΄όδου στις εβδομάδες 0 και 4 

Το φάρμακο έχει ήδη εγκριθεί στην ψωρίαση (Ψ) (FDA), ενώ στην Ευρώπη έχει εγκριθεί για Ψ και ΨΑ (11/21) 

Τι είναι η Ψωριασική Αρθρίτιδα