Διαβήτης & ρευματικά νοσήματα

2020-11-14
  • ασθενείς με ρευματικά νοσήματα όπως η ΡΑ, η ΨΑ ή η ψωρίαση βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη ΣΔ, σε σχέση με άτομα χωρίς ρευματικό νόσημα. Η χορήγηση θεραπευτικά κορτιζόνης συνεισφέρει εν μέρει σε κάτι τέτοιο

Solomon DH, Love TJ, Canning C, Schneeweiss S. Risk of diabetes among patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and psoriasis. Ann Rheum Dis. 2010 Dec;69(12):2114-7. doi: 10.1136/ard.2009.125476. Epub 2010 Jun 28. PMID: 20584807; PMCID: PMC2991521.

  • ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με ΡΑ είναι παρόμοιος ασθενών με ΣΔ (νόσημα γνωστό για τον σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά προβλήματα  και πρώιμο θάνατο). Τα τελευταία πάντως δεδομένα υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος στην ΡΑ είναι πλέον λίγο λιγότερος, πιθανώς λόγω της πιο επιθετικής θεραπείας  

Curtis, J. R. et al. Is Rheumatoid Arthritis a Cardiovascular Risk-Equivalent to Diabetes Mellitus? Arthritis Care Res. (Hoboken) 70, 1694-1699 (2018)

  • Η χορήγηση μεθοτρεξάτης (βασικό csDMARD για τις αρθρίτιδες) σε ασθενείς με ΡΑ σχετίζεται με σημαντική μείωση κινδύνου ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) (52%), σε σχέση με ΡΑ-ασθενείς χωρίς έκθεση στο φάρμακο αυτό, και αυτό είναι εύρημα ανασκόπησης της ΟΛΗΣ βιβλιογραφίας
  • Baghdadi LR. Effect of methotrexate use on the development of type 2 diabetes in rheumatoid arthritis patients: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2020 ;15(7):e0235637. Published 2020 Jul 6. doi:10.1371/journal.pone.0235637

  • Αντι-διαβητική δράση είναι ξεκάθαρο από χρόνια ότι έχει και η χορήγηση υδροξυχλωροκίνης (Plaqeunil)
  • Dawit Zewdu Wondafrash, Tsion Zewdu Desalegn, Ebrahim M. Yimer, Arega Gashaw Tsige, Betelhem Anteneh Adamu, Kaleab Alemayehu Zewdie, "Potential Effect of Hydroxychloroquine in Diabetes Mellitus: A Systematic Review on Preclinical and Clinical Trial Studies", Journal of Diabetes Research, vol. 2020, Article ID 5214751, 10 pages, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/5214751

  • ασθενείς με ΣΔ (κυρίως τύπου Ι αλλά και σύμφωνα με μερικές μελέτες και τύπου ΙΙ) βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα (τόσο σε άνδρες όσο και γυναίκες [RR 2.8 / 2,1 ]). Σημαντικός παράγοντας η διάρκεια του ΣΔ. Υπόψη ότι η DΕΧΑ (μέτρηση BMD) στους ασθενείς αυτούς ΥΠΟΕΚΤΙΜΑ τον καταγματικό κίνδυνο 

Ferrari, S., Abrahamsen, B., Napoli, N. et al. Diagnosis and management of bone fragility in diabetes: an emerging challenge. Osteoporos Int 29, 2585-2596 (2018). https://doi.org/10.1007/s00198-018-4650-2