Προβλήματα γονιμότητας σε άνδρες με φλεγμονώδη αρθρίτιδα

2021-08-16

Σύμφωνα με πρόσφατη (είναι η 1η), ειδικά σχεδιασμένη μελέτη, από την Ολλανδία, φάνηκε ότι άνδρες (n=628) με φλεγμονώδη αρθρίτιδα (ΡΑ, ΨΑ κα) έχουν επηρεασμένη γονιμότητα (λιγότερα τέκνα, προβλήματα γονιμότητας) 

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστό: 

  • 10% ηλικίας 30-40 ετών δεν είχε τεκνοποιήσει 
  • 20%, της ίδιας ηλικίας, είχε ζητήσει από ειδικό συμβουλές σχετικά με τη γονιμότητα 

Perez-Garcia LF, Röder E, Goekoop RJ, et alImpaired fertility in men diagnosed with inflammatory arthritis: results of a large multicentre study (iFAME-Fertility)Annals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 09 August 2021. doi: 10.1136/annrheumdis-2021-220709