Διακοπή αγωγής στην ΡΑ !

2024-04-23

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη με 180 ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα σε ύφεση για 1 χρόνο,  σε κάποιους, η δόση των φαρμάκων: 

  • έμεινε σταθερή 
  • ενώ σε άλλους μειώθηκε στο μισό 
  • ενώ σε κάποιους, αρχικά στο μισό, και στην πορεία διακόπηκε εντελώς  

Στα 3 χρόνια παρακολούθησης, το 38% των ασθενών που η δόση φαρμάκων προοδευτικά διακόπηκε εντελώς, ΔΕΝ εμφάνισαν καμία έξαρση νοσήματος.

Στους ασθενείς με τη μισή δόση, το 57% έμεινε ελεύθερο έξαρσης νοσήματος   


ΥΓ. το ποσοστό αυτό (38%) θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό 


Kjørholt KE, Sundlisæter NP, Aga AB, Sexton J, Olsen IC, Fremstad H, Spada C, Madland TM, Høili CA, Bakland G, Lexberg Å, Hansen IJW, Hansen IM, Haukeland H, Ljoså MA, Moholt E, Uhlig T, Kvien TK, Solomon DH, van der Heijde D, Haavardsholm EA, Lillegraven S. Effects of tapering conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs to drug-free remission versus stable treatment in rheumatoid arthritis (ARCTIC REWIND): 3-year results from an open-label, randomised controlled, non-inferiority trial. Lancet Rheumatol. 2024 Apr 4:S2665-9913(24)00021-3. doi: 10.1016/S2665-9913(24)00021-3. Epub ahead of print. PMID: 38583450.-