ΔΕΝ συνιστάται πλέον ΑΡΧΙΚΟΣ οφθ. έλεγχος για το Plaquenil (BSR)

2021-05-19

Σύμφωνα με τις πρόσφατες (5/21) Βρετανικές οδηγίες (BSR DMARD guidelines) ΔΕΝ συνιστάται πλέον οφθαλμολογική εξέταση κατά την έναρξη χορήγησης hydroxychloroquine (Plaqeunil)

Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (υψηλές δόσεις (>5mg/kg), tamoxifen, έκπτωση νεφρικής λειτουργίας) συνιστάται ετησίως οφθ. εκτίμηση σε 1 χρόνο, ενώ για τους υπόλοιπους ασθενείς ετήσιος οφθ. έλεγχος μετά την 5ετία

Imran H Yusuf, Marwan Bukhari, James Galloway, Andrew J Lotery, Baseline retinal testing is no longer recommended for hydroxychloroquine users in the United Kingdom, Rheumatology, Volume 60, Issue 5, May 2021, Pages 2037-2039, https://doi.org/10.1093/rheumatology/keab141

Αντίθετα, οι οδηγίες από τις ΗΠΑ : αρχικός έλεγχος επιβάλλεται κατά την έναρξη της θεραπείας (baseline) και στη συνέχεια ετήσιος έλεγχος (με ειδικές "ευαίσθητες" μεθόδους), ΟΧΙ όμως πριν τη συμπλήρωση των 5 πρώτων ετών αγωγής

Rosenbaum JT, Costenbader KH, Desmarais J, Ginzler EM, Fett N, Goodman SM, O'Dell JR, Schmajuk G, Werth VP, Melles RB, Marmor MF. ACR, AAD, RDS, and AAO 2020 Joint Statement on Hydroxychloroquine Use with Respect to Retinal Toxicity. Arthritis Rheumatol. 2021 Feb 9. doi: 10.1002/art.41683. Epub ahead of print. PMID: 33559327.