Αυτοανοσία μετά από COVID19

2020-11-04

Σημαντικό ποσοστό ασθενών (44%), μετά από λοίμωξη COVID19 αναπτύσσουν αυτοανοσία (ΑΝΑ > 1/80), οι περισσότεροι δε από αυτούς (~80%) σε τίτλο > 1/160 (όταν στο φυσιολογικό πληθυσμό αυτό είναι < 5%) σύμφωνα με (ΜΙΑ) πρόσφατη μελέτη. Σημαντικό ποσοστό ανέπτυξε και άλλα αντισώματα όπως RF (24%)


Είναι ερώτημα και είναι σημαντικό αν και πόσοι από τους ασθενείς αυτούς θα αναπτύξουν ΚΛΙΝΙΚΑ διαπιστωμένο αυτοάνοσο νόσημα 

Woodruff MC, Ramonell RP, Lee FE, Sanz I. Broadly-targeted autoreactivity is common in severe SARS-CoV-2 Infection. Preprint. medRxiv. 2020;2020.10.21.20216192. Published 2020 Oct 23. doi:10.1101/2020.10.21.20216192