Αυτοανοσία από εμφυτεύματα στήθους (?)

2023-09-14

Τα εμφυτεύματα στήθους τύπου σιλικόνης (Silicon Breast Implants) φαίνεται ότι ΣΠΑΝΙΑ είναι σε θέση να προκαλέσουν φλεγμονώδη - αυτοάνοσα νοσήματα, τύπου Breast Implant Illness (BII) ή autoimmunity/autoinflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA syndrome/Shoenfeld's Syndrome)

Αν και ο μηχανισμός ανάπτυξης δεν καλά κατανοητός, θεωρητικά το εμφύτευμα αποτελεί εξωτερικό ερέθισμα, με συνέπεια την πυροδότηση μιας φυσιολογικής φλεγμονώδους απάντησης (foreign body inflammatory response) και κατά συνέπεια την χρόνια φλεγμονή και την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού, άρα ενδεχομένως την ανάπτυξη αυτοάνοσου νοσήματος τύπου BII ή ASIA. 

Ασθενείς με τα σύνδρομα αυτά εμφανίζουν εκδηλώσεις νευρολογικές - μυοσκελετικές(κόπωση, μυαλγίες, αρθραλγίες, διαταραχές ύπνου [εικόνα παρόμοια της ινομυαλγίας] ή ξηρότητα βλεννογόνων), ανοσολογικές (αυτοαντισώματα) και αγγειακές (Raynaud) 

H αφαίρεση του εμφυτεύματος οδηγεί σε βελτίωση συχνά των συμπτωμάτων (μέρος των διαγνωστικών κριτηρίων) 

Jan Willem Cohen Tervaert, Yehuda Shoenfeld, Claudio Cruciani, Carlotta Scarpa, Franco Bassetto, Breast implant illness: Is it causally related to breast implants?, Autoimmunity Reviews, 2023, 103448, Available online 13 September 2023,