Αυτοάνοσα & COVID19 : τα πιο πρόσφατα αλλά και ισχυρά δεδομένα !

2020-10-19

Και ενω ως τώρα γνωρίζαμε ότι ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα (αν και στο παρελθόν αποτελούσαν ΓΕΝΙΚΑ ομάδα ευπαθή για λοιμώξεις) δεν φαίνεται να αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για COVID19 (1,2,3)  πρόσφατη (13-10-20) ανασκόπηση της όλης βιβλιογραφίας  (62 μελέτες παρατήρησης / 319 025 ασθ με ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ νοσήματα) (4) έδειξε :

  • επιπολασμό (συχνότητα) COVID19:  0.011 (95% CI: 0.005 to 0.025)
  • υψηλότερο κίνδυνο για COVID19 (σχεδόν 2πλάσιος :OR: 2.19, 95% CI: 1.05 to 4.58, p=0.038) σε σχέση με το γενικό πληθυσμό), κυρίως σε ασθενείς υπο κορτιζόνη 
  • αν και η χορήγηση κορτιζόνης, csDMARDs (με ή χωρίς βιολογικό) σχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο για νοσηλεία από COVID19 ή θάνατο, μονοθεραπεία με b/tsDMARDs και κυρίως με TNFi, μείωσε τον κίνδυνο για τέτοιες εκβάσεις 

(1) Incidence of COVID‐19 in patients with rheumatic diseases treated with targeted immunosuppressive drugs: what can we learn from observational data? Ennio Giulio Favalli Sara Monti Francesca Ingegnoli Silvia Balduzzi Roberto Caporali Carlomaurizio Montecucco. First published:07 June 2020 https://doi.org/10.1002/art.41388

(2) Ye C, Cai S, Shen G, et alClinical features of rheumatic patients infected with COVID-19 in Wuhan, ChinaAnnals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 22 May 2020. doi: 10.1136/annrheumdis-2020-217627</p>

(3) Covid-19 in Immune-Mediated Inflammatory Diseases - Case Series from New York. NEJM . April 29, 2020. DOI: 10.1056/NEJMc2009567

(4) Akiyama S, Hamdeh S, Micic D, et alPrevalence and clinical outcomes of COVID-19 in patients with autoimmune diseases: a systematic review and meta-analysis Annals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 13 October 2020. doi: 10.1136/annrheumdis-2020-218946