Ασβέστιο σε ασθενείς με οστεοπόρωση

2020-04-08

Είναι ΚΑΝΟΝΑΣ ότι κάθε ασθενής με οστεοπόρωση, παράλληλα με την βασική θεραπεία (διφωσφονικά, denosumab κα), ΠΡΕΠΕΙ να λαμβάνει συμπληρωματικά ασβέστιο (1000mg/ημ) και βιτ D (800 IU/ημ) (προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό νεφρολιθίασης) 

Ειδικά ασθενείς υπο Denosumab (prolia 1inj/6 μήνες) επιβάλλεται να πειθαρχούν στην σύσταση αυτή, αφού ένα ποσοστό ασθενών θα παρουσιάζει με τη θεραπεία Υπασβεστιαιμία (χαμηλό ασβέστιο αίματος): 

  • Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 1.7% (RCTs) έως 7,4% (1) 
  • Παράγοντες κινδύνου για κάτι τέτοιο είναι τα επίπεδα ασβεστίου πριν την θεραπεία και η νεφρική λειτουργία  

Να τονισθεί ότι η χορήγηση ασβεστίου ή/και βιτ D3: 

  • σε γυναίκες χωρίς οστεοπόρωση έχει αποδειχθεί ισχυρά πλέον ότι δεν προσφέρει τίποτα, ούτε στην οστική πυκνότητα ούτε στον καταγματικό κίνδυνο (2)
  • είναι επιβεβλημένη σε ΚΑΘΕ ασθενή που λαμβάνει κορτιζόνη (>2,5 mg/ημ πρεδνιζολόνης ), με ή χωρίς βασική (πχ διφωσφονικά) θεραπεία (3)

(1) Tsvetov, G., Amitai, O., Shochat, T. et al. Denosumab-induced hypocalcemia in patients with osteoporosis: can you know who will get low?. Osteoporos Int 31, 655-665 (2020). https://doi.org/10.1007/s00198-019-05261-7

(2) Effects of vitamin D supplementation on musculoskeletal health: a systematic review, meta-analysis, and trial sequential analysis. Mark J Bolland, Andrew Grey, Alison Avenell, The Lancet Diabetes & Endocrinology Published:October 04, 2018 DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30265-1

(3) Buckley, L., Guyatt, G., Fink, H. A., Cannon, M., Grossman, J., Hansen, K. E., Humphrey, M. B., Lane, N. E., Magrey, M., Miller, M., Morrison, L., Rao, M., Robinson, A. B., Saha, S., Wolver, S., Bannuru, R. R., Vaysbrot, E., Osani, M., Turgunbaev, M., Miller, A. S. and McAlindon, T. (2017), 2017 American College of Rheumatology Guideline for the Prevention and Treatment of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis. Arthritis & Rheumatology. doi:10.1002/art.40137. First published: 6 June 2017