Απο το μυοσκελετικό τα πιο συχνά συμπτώματα στο Post-Covid19 σύνδρομο

2021-09-10

Σύμφωνα με πρόσφατη (10/9/21) ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, (40 άρθρα / 11.196 ασθενείς) τα πιο συχνά συμπτώματα σε σύνδρομο μετά από COVID-19 λοίμωξη είναι :

  • κόπωση /μυϊκή αδυναμία / αρθραλγίες 
  •  δύσπνοια, πόνος και δυσφορία
  • άγχος / κατάθλιψη  
  • μείωση προσοχής 

¨¨¨ Όλα τα συμπτώματα, ήταν ανεξάρτητα της βαρύτητας της νόσου 

Juan-Manuel Anaya, Manuel Rojas, Martha L. Salinas, Yhojan Rodríguez, Geraldine Roa, Marcela Lozano, Mónica Rodríguez-Jiménez, Norma Montoya, Elizabeth Zapata, Diana M. Monsalve, Yeny Acosta-Ampudia, Carolina Ramírez-Santana, Post-COVID syndrome. A case series and comprehensive review, Autoimmunity Reviews, 2021, 102947, Available online 10 September 2021 https://doi.org/10.1016/j.autrev.2021.102947.