Ανοσοκατασταλτική αγωγή και ξηρότητα σε ασθενείς με σ. Sjogren

2019-05-09

Μάλλον "κακά" είναι τα νέα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ανοσοκατασταλτικών στην ξηρότητα στόματος και ματιών σε ασθενείς με σύνδρομο Sjogren, σύμφωνα με πρόσφατη ανασκόπηση της όλης σχετικής βιβλιογραφίας. 

Αν και η μείωση της φλεγμονής (ΤΚΕ) φαίνεται να να σχετίζεται με βελτίωση της ροής σιέλου (unstimulated salivary flow), είναι ελάχιστες οι μελέτες (2-3 από τις 16 συνολικά) στις οποίες φάνηκε κάποια βελτίωση στην λειτουργία των σιελογόνων αδένων, ενώ σε ΚΑΜΙΑ μελέτη δε φάνηκε βελτίωση στο δακρυϊκό πρόβλημα 

A Meta‐Analysis of Treatment for Primary Sjögren's Syndrome, Lucy L Chu Kangping Cui Janet E Pope, 

Arthritis Care Res. First published: 06 May 2019