Αναπηρία σε ασθενείς με Ρευματικά Νοσήματα

2020-12-03

Τα περισσότερα ρευματικά νοσήματα, φλεγμονώδη (πχ ΡΑ, ΨΑ) ή μη (ΟΑ),  σχετίζονται με αρθρίτιδα, ενώ η μακροχρόνια φλεγμονή, κυρίως σε ανεπαρκή έλεγχο της νόσου,  οδηγεί σε διαβρώσεις, παραμόρφωση, καταστροφή και ανεπάρκεια της άρθρωσης, με συνέπεια σοβαρού βαθμού αναπηρία.


Στη βιβλιογραφία, καλύτερα μελετημένο είναι το θέμα της αναπηρίας στον εργασιακό τομέα

Σύμφωνα με μια σημαντική μελέτη, με δεδομένα από 32 χώρες, έδειξε οτι η εργασιακή αναπηρία εξακολουθεί να είναι υψηλή σε ασθενείς με ΡΑ. Ειδικά στις γυναίκες με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα, μόνο το 64% εξακολουθούσε να εργάζεται, ενώ περίπου το 37% του συνόλου ανέφερε εργασιακή αναπηρία απότοκη της νόσου. Ήταν εντυπωσιακό ότι σε χώρες με χαμηλό εισόδημα, πολλοί ασθενείς με ΡΑ εξακολουθούσαν να εργάζονται παρόλη την υψηλή ενεργότητα της νόσου & αναπηρία (1) 

Σε μια πιο παλιά δημοσίευση, η οποία όμως αποτελεί ανασκόπηση της ΟΛΗΣ βιβλιογραφίας (19 μελέτες) σε ασθενείς με Ψωριασική Αρθρίτιδα, φάνηκε επίσης, υψηλού βαθμού εργασιακά θέματα, όπως ανεργία σε ποσοστό 20-50% και ανικανότητα (16-39%) (2) 

Έχει ενδιαφέρον τέλος να τονισθεί ότι σε άτομα με οστεοαρθρίτιδα (εκφυλιστική πάθηση) του γόνατος ή του ισχίου, η παρουσία αναπηρίας σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα κάθε αιτιολογίας ή καρδιαγγειακά προβλήματα (3) 

(1) Sokka, T., Kautiainen, H., Pincus, T. et al. Work disability remains a major problem in rheumatoid arthritis in the 2000s: data from 32 countries in the QUEST-RA Study. Arthritis Res Ther 12, R42 (2010). https://doi.org/10.1186/ar2951

(2) William Tillett, Corinne de-Vries, Neil J. McHugh, Work disability in psoriatic arthritis: a systematic review, Rheumatology, Volume 51, Issue 2, February 2012, Pages 275-283, https://doi.org/10.1093/rheumatology/ker216

(3) Hawker G.A. Croxford R. Bierman A.S. Harvey P.J. Ravi B. Stanaitis I. et al. All-cause mortality and serious cardiovascular events in people with hip and knee osteoarthritis: a population based cohort study. PLoS One. 2014; 9 (e91286)