Άγχος & κατάθλιψη στην Ψωρ. αρθρίτιδα

2019-06-06

25% περίπου των ασθενών με ψωρίαση θα αναπτύξουν Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ) (φλεγμονή με πόνο & οίδημα των αρθρώσεων). 

Μετά από ανασκόπηση της όλης σχετικής βιβλιογραφίας (3 μελέτες) φαίνεται (για πρώτη φορά)  ότι το 9%-22% των ασθενών με ΨΑ έχει κατάθλιψη, ενώ αγχώδεις διαταραχές διαπιστώθηκαν στο 15%-30% των ασθενών.

Το ποσοστό αυτό, αν και σημαντικό, είναι ΛΙΓΟ υψηλότερο από αυτό του γενικού πληθυσμού και παρόμοιο με αυτό των υπόλοιπων ρευματικών νοσημάτων 

Kamalaraj N et al , Systematic review of depression and anxiety in psoriatic arthritis.Int J Rheum Dis. 2019 Apr 26

Παρόμοια άρθρα 

Διαταραχές συναισθήματος σε ασθενείς με φλεγμονώδη νοσήματα